Raport Bieżący 5/2024 – EBI – Powołanie Członka Rady Nadzorczej R.Power spółka akcyjna - R.Power Renewables

Raport Bieżący 5/2024 – EBI – Powołanie Członka Rady Nadzorczej R.Power spółka akcyjna

Zarząd R.Power S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2024 roku Akcjonariusz Emitenta , tj. spółka TS Capital Fund LTD wykonując swoje osobiste uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej powołała do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Pawła Smolarka ze skutkiem na dzień 11 czerwca 2024 r. na trzyletnią kadencję.

Życiorys Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Bartłomiej Smolarek – Życiorys Zawodowy