Raport bieżący 5/2021 – ESPI – Ogłoszenie postępowań przetargowych o znacznej łącznej wartości

Zarząd R.Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), informuje, iż w dniu 7 października 2021 roku, Emitent ogłosił postępowania przetargowe na usługi generalnego wykonawstwa dla portfolio farm fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Portfolio zawiera projekty, które wygrały aukcje URE z listopada 2020 r. i czerwca 2021 r. Przetargi obejmują usługi generalnego wykonawstwa, dostawę konstrukcji, paneli fotowoltaicznych oraz stacji transformatorowych. Łączna wartość postępowań przetargowych przekracza 900 mln zł.

Emitent przewidział następujące postępowania przetargowe:

  1. postępowanie na usługi generalnego wykonawstwa dla farm fotowoltaicznych o mocy do 390 MWp. Planowany termin oddania farm do użytku to 2022 oraz 2023 rok;
  1. postępowanie dotyczące dostaw paneli fotowoltaicznych dla farm o łącznej mocy do 390 MWp;
  1. postępowania obejmujące dostawę konstrukcji stałych oraz konstrukcji nadążnych dla projektów o łącznej mocy do 390 MWp. Dotyczą one projektów, których budowa zaplanowana jest na 2022 oraz 2023 rok; 
  1. postępowania na dostawy stacji transformatorowych nn/SN dla farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 304 MWp oraz stacji transformatorowych SN/WN dla farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 86 MWp. 

Emitent planuje zawarcie odpowiednich umów w ostatnim kwartale 2021 r. oraz w pierwszym kwartale 2022 r.

Zamawiającym w ramach tych postępowań będzie docelowo albo Emitent albo spółka należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta. Emitent dopuszcza łączenie poszczególnych ww. postępowań jako jedno postępowanie. 

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie procesu dla przyszłej sytuacji finansowej i gospodarczej Grupy Kapitałowej Emitenta. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.