Raport Archives - R.Power Renewables

Raport bieżący 22/2023 – ESPI – Zawarcie umów przedwstępnych nabycia udziałów w spółkach posiadających prawa do projektów fotowoltaicznych

Zarząd spółki R.Power S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym (15.11.2023) spółka zależna od Emitenta („Spółka Zależna”) zawarła z Elawan Energy Polska sp z o.o. (podmiot będący częścią hiszpańskiej grupy Elawan, wchodzącej w skład japońskiej grupy kapitałowej ORIX) umowy przedwstępne sprzedaży udziałów w spółkach zależnych od Elawan Energy Polska sp. z o.o., posiadających prawa do projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 18 MWp. Na mocy umów przedwstępnych strony zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów, po ziszczeniu się warunków określonych w tych umowach przedwstępnych. Projekty należące do spółek, których udziały będą stanowiły przedmiot umów przyrzeczonych, zostały w większości rozwinięte do etapu RTB (ready-to-build). Łączna cena sprzedaży udziałów, która zostanie zapłacona przy zawarciu umów przyrzeczonych nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i została ustalona na warunkach rynkowych. Niniejsza transakcja realizuje strategię Grupy Kapitałowej Emitenta, która zakłada zwiększanie liczby projektów fotowoltaicznych w Polsce.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne