obligacje Archives - R.Power Renewables

Informacja o uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji obligacji serii RPO0626

Zarząd spółki R.Power S.A. informuje, że w dniu 6 lutego 2024 roku Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwałę nr 3 w sprawie zmiany Warunków Emisji obligacji serii RPO0626.

Protokół z przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy, tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji oraz Oświadczenie Zarządu spółki o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji znajdą Państwo w załącznikach do raportu bieżącego ESPI 6/2024.