raporty bieżące Archives - R.Power Renewables

Raport bieżący 15/2023 – ESPI – Podpisanie umów o generalną realizację inwestycji z niezależnym podmiotem trzecim

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 1 września 2023 roku doszło do zawarcia umów o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych („Umowy”) pomiędzy niezależnym podmiotem trzecim („Inwestor”) oraz spółką zależną od Emitenta – Nomad Electric sp. z o.o. („Wykonawca”). Głównym przedmiotem Umów jest realizacja inwestycji przez Wykonawcę obejmująca dostawę, instalację, budowę oraz rozruch elektrowni fotowoltaicznych należących do Inwestora oraz zakup elementów niezbędnych do wykonania tych elektrowni. Łączna wartość umów wynosi ok. 66 mln PLN (kontrakt będzie rozliczany częściowo w PLN i częściowo w USD).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne