raporty bieżące Archives - R.Power Renewables

Raport Bieżący 5/2022 – EBI – Powołanie Członka Zarządu R.Power spółka akcyjna

Działając na podstawie § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd R.Power S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru Członka Zarządu, która weszła w życie z dniem 3 sierpnia 2022 roku. Działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza uchwałą nr 01/08/2022 powołała Pana Klaudiusza Zbigniewa Kalisza na Członka Zarządu Emitenta.

Życiorys Członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

Klaudiusz Kalisz Życiorys