O Grupie R.Power S.A. - R.Power Renewables

Relacje Inwestorskie

Informacje zawarte w tej sekcji zostały przygotowane z myślą o inwestorach oraz wszystkich uczestnikach rynku zainteresowanych działalnością, planami rozwoju, a także wynikami Grupy R.Power.

O Grupie R.Power S.A.

  • Grupa R.Power jest niezależnym producentem energii elektrycznej działającym w obszarze przemysłowych elektrowni słonecznych (fotowoltaicznych) zarówno w Polsce jak i za granicą. R.Power jest obecna w całym łańcuchu wartości: (i) rozwoju projektów elektrowni fotowoltaicznych, (ii) generalnym wykonawstwie/budowie elektrowni, (iii) świadczy usługi serwisowania i monitorowania pracy elektrowni oraz (iv) funkcjonuje jako niezależny producent energii z OZE. We własnym portfelu Grupa posiada na dzień dzisiejszy blisko 790 MWp w pełni rozwiniętych projektów (RtB) z czego 635 MWp jest obecnie w fazie budowy lub już produkuje zieloną energię. Udział projektów zagranicznych stanowi ponad 20 proc. i rośnie z kwartału na kwartał.

 

  • W ostatnich latach Spółka rozwinęła i skomercjalizowała poprzez mechanizmy aukcyjne ponad 750 MWp elektrowni, a dla ponad 1 GWp uzyskała warunki przyłącza. Obecny portfel ponad 8 GWp rozwijanych projektów jest jednym z największych w Europie.

 

  • Strategia R.Power na lata 2021-2025 zakłada kontynuację dynamicznego wzrostu skali działalności, szczególnie w obszarze produkcji energii elektrycznej z OZE (poprzez zwiększenie własnego portfela elektrowni).

 

  • Poszczególne projekty Grupy są realizowane w spółkach projektowych, których jest około 130, a usługę rozwijania (developmentu) projektów świadczy na rzecz tych spółek spółka R.Power Development. Ponadto, usługi generalnego wykonawstwa i budowy elektrowni (EPC) na rzecz spółek projektowych wykonuje spółka Nomad Electric, a w zakresie serwisowania (O&M) instalacji fotowoltaicznych na rzecz spółek projektowych, które posiadają działające elektrownie – spółka Nomad Electric Services.

 

  • Na potrzeby realizacji powyższych planów Spółka rozpoczęła w czerwcu 2021 Program Zielonych Obligacji o wartości 1 mld PLN. W ramach bieżącego programu uplasowano dotychczas  obligacje o łącznej wartości nominalnej  450 mln zł wśród renomowanych inwestorów instytucjonalnych. Emisje zostały przygotowane zgodnie z Green Bond Framework Emitenta i posiadają „second party opinion” od Sustainalytics.