Relacje Inwestorskie

Informacje zawarte w tej sekcji zostały przygotowane z myślą o inwestorach oraz wszystkich uczestnikach rynku zainteresowanych działalnością, planami rozwoju, a także wynikami Grupy R.Power.

O spółce i grupie

  • Grupa R.Power jest deweloperem naziemnych przemysłowych elektrowni słonecznych (fotowoltaicznych) będąc liderem tego rynku w Polsce i jedną z najdynamiczniej rosnących firm w Europie. R.Power jest obecne w całym łańcuchu wartości: (i) rozwój projektów elektrowni fotowoltaicznych, (ii) generalne wykonawstwo/budowa elektrowni, (iii) usługi serwisowania i monitorowania pracy elektrowni oraz (iv) funkcjonuje jako niezależny producent energii z OZE. We własnym portfelu Grupa posiada na dzień dzisiejszy 580 MWp mocy z czego 15% za granicami Polski.

 

  • Tylko w ciągu ostatnich 2 lat Spółka rozwinęła i skomercjalizowała ponad 700 MWp elektrowni w Polsce (wartość nakładów inwestycyjnych ok. 2 mld PLN), a obecny portfel rozwijanych projektów jest jednym z największych w Europie.

 

  • Strategia R.Power na lata 2021-2025 zakłada kontynuację dynamicznego wzrostu skali działalności, szczególnie w obszarze produkcji energii elektrycznej z OZE (poprzez zwiększenie własnego portfela elektrowni). Spółka planuje w ciągu najbliższych 5 lat budować >300 MW projektów fotowoltaicznych rocznie w Polsce i za granicą.

 

  • Poszczególne projekty Grupy są realizowane w spółkach projektowych, których jest około 130, a usługę rozwijania (developmentu) projektów świadczy na rzecz tych spółek spółka R.Power Development. Ponadto, usługi generalnego wykonawstwa i budowy elektrowni (EPC) na rzecz spółek projektowych wykonuje spółka Nomad Electric, a w zakresie serwisowania (O&M) instalacji fotowoltaicznych na rzecz spółek projektowych, które posiadają działające elektrownie – spółka Nomad Electric Services.

 

  • Na potrzeby realizacji powyższych planów Spółka rozpoczęła w czerwcu 2021 Program Zielonych Obligacji o wartości 1 mld PLN. Pierwsza, czerwcowa emisja zakończyła się uplasowaniem z redukcją 5 letnich zielonych obligacji zabezpieczonych o wartości 150 mln PLN wśród renomowanych inwestorów instytucjonalnych. Emisja została przygotowana zgodnie z Green Bond Framework Emitenta i posiada „second party opinion” od Sustainalytics.