Raporty bieżące 2021 - R.Power Renewables

Relacje Inwestorskie

Informacje zawarte w tej sekcji zostały przygotowane z myślą o inwestorach oraz wszystkich uczestnikach rynku zainteresowanych działalnością, planami rozwoju, a także wynikami Grupy R.Power.

Raporty bieżące 2021

22 grudnia 2021Raport bieżący 14/2021 – ESPI – Wyniki aukcji OZE z dnia 7 grudnia 2021 r. nr AZ/11/2021
21 grudnia 2021Raport bieżący 13/2021 – ESPI – Zmiana formy prawnej Emitenta
13 grudnia 2021Raport bieżący 2/2021 – EBI – Podsumowanie informacji o zakończonej subskrypcji obligacji serii 2/2021
3 grudnia 2021Raport bieżący 12/2021 – ESPI – Podpisanie umów o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie całej Polski
2 grudnia 2021Raport bieżący 11/2021 – ESPI – Podpisanie warunków emisji obligacji serii 2/2021
1 grudnia 2021Raport bieżący 10/2021 – ESPI – Podpisanie umowy na zakup trackerów z Sinotech Power Group Holding Limited
30 listopada 2021Raport bieżący 9/2021 - ESPI - Podpisanie umów o generalną realizację inwestycji z Nomad Electric sp. z o.o.
10 listopada 2021Raport bieżący 8/2021 – ESPI – Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółkach projektowych z Edison Energia S.A. z zapewnionym finansowaniem w formule project finance
9 listopada 2021Raport bieżący 7/2021 – ESPI – Podpisanie umowy sprzedaży akcji w spółce Menlo Electric S.A.
15 października 2021Raport bieżący 6/2021 – ESPI – Podpisanie planu przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną
7 października 2021Raport bieżący 5/2021 - ESPI - Ogłoszenie postępowań przetargowych o znacznej łącznej wartości
30 września 2021Raport bieżący 4/2021 - ESPI - Korekta raportu bieżącego nr 3/2021 w sprawie zawarcia przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta umowy PPA z Axpo Polska sp. z o.o.
30 września 2021Raport bieżący 3/2021 – ESPI - Zawarcie przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta umowy PPA z Axpo Polska sp. z o.o.
20 września 2021Raport bieżący 1/2021 – EBI - Harmonogram publikacji raportów okresowych przez R.Power sp. z o.o. w roku obrotowym 2021
20 września 2021Raport bieżący 2/2021 – ESPI - Informacja o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2021
16 sierpnia 2021Raport bieżący 1/2021 – ESPI - Przyznanie dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)