Raporty bieżące 2023 - R.Power Renewables

Relacje Inwestorskie

Informacje zawarte w tej sekcji zostały przygotowane z myślą o inwestorach oraz wszystkich uczestnikach rynku zainteresowanych działalnością, planami rozwoju, a także wynikami Grupy R.Power.

Raporty bieżące 2023

2 września 2023Raport bieżący 15/2023 – ESPI – Podpisanie umów o generalną realizację inwestycji z niezależnym podmiotem trzecim
30 sierpnia 2023Raport bieżący 7/2023 – EBI – Zmiana harmonogramu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu półrocznego za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2023 r.
17 lipca 2023Raport bieżący 14/2023 – ESPI – Podpisanie umowy inwestycyjnej z Eiffel Transaction Infrastructure na rozwój projektów PV w Rumunii
2 lipca 2023Raport bieżący 13/2023 – ESPI – Podpisanie umów o generalną realizację inwestycji z RAWICOM S.A.
7 czerwca 2023Raport bieżący 12/2023 – ESPI – Podpisanie umów o generalną realizację inwestycji z ID ENERGY Poland sp. z o.o.
29 maja 2023Raport bieżący 11/2023 – ESPI – Podpisanie umów o generalną realizację inwestycji z Nomad Electric sp. z o.o.
29 maja 2023Raport bieżący 5/2023 – EBI – Zmiana harmonogramu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r.
28 maja 2023Raport bieżący 10/2023 – ESPI – Podpisanie umów dotyczących sprzedaży energii elektrycznej (tzw. PPA) przez spółki zależne Emitenta
17 maja 2023Raport bieżący 9/2023 – ESPI – Podpisanie umów o generalną realizację inwestycji z EMI Energy sp. z o.o.
15 maja 2023Raport bieżący 8/2023 – ESPI – Podpisanie umów o generalną realizację inwestycji z Nomad Electric sp. z o.o.
15 maja 2023Raport bieżący 7/2023 – ESPI – Zawarcie umowy na dostawę modułów fotowoltaicznych
12 maja 2023Raport Bieżący 4/2023 – EBI – Powołanie Członka Rady Nadzorczej R.Power spółka akcyjna
9 maja 2023Raport bieżący 6/2023 – ESPI – Zawarcie umowy na dostawę modułów fotowoltaicznych
31 marca 2023Raport bieżący 3/2023 – EBI – Asymilacja obligacji serii 3/2022 z obligacjami serii 1/2021
17 marca 2023Raport bieżący 2/2023 – EBI – Zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej spółki R.Power S.A.
16 marca 2023Raport bieżący 5/2023 – ESPI – Podwyższenie kapitału zakładowego w R.POWER S.A.
13 marca 2023Raport bieżący 4/2023 – ESPI – Zgoda Prezesa UOKiK w przedmiocie koncentracji
14 lutego 2023Raport bieżący 3/2023 – ESPI – Aktualizacja informacji w zakresie umowy rozwoju projektów PV zawartej przez spółkę celową z Grupy R.POWER
10 lutego 2023Raport bieżący 2/2023 – ESPI – Zawarcie umowy inwestycyjnej na objęcie mniejszościowego pakietu akcji R.Power S.A. z przyszłym akcjonariuszem
24 stycznia 2023Raport bieżący 1/2023 – ESPI – Otrzymanie propozycji objęcia mniejszościowego pakietu akcji w R.Power S.A.
19 stycznia 2023Raport bieżący 1/2023 – EBI – Harmonogram publikacji raportów okresowych przez R.Power S.A. w roku obrotowym 2023