Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszymi oddziałami w Polsce i Europie.

Polska

R.Power sp. z o.o.
Puławska 2
02-566 Warszawa
Poland

Numer KRS: 0000368949

+48 502 718 811
contact@rpower.solar

Portugalia

R.Power Portugal, LDA
Estrada Malveira da Serra 920
2750 834 Cascais
Portugal

Numer NIPC: 515488291

+48 502 718 811
portugal@rpower.solar

Włochy

R.Power Italy S.r.l.
Via Borgogna 8
CAP 20122 Milano
Italy

Numer MI: 2579420

+48 502 718 811
italy@rpower.solar

Holandia

R.Power Investment B.V.
Singel 250
1016 AB Amsterdam
The Netherlands

Numer CCI: 81091508

+31 684 344 308
contact@rpowerinvestment.nl

Niemcy

R.Power Deutschland GmbH
Wegenerstraße 10/11
10713 Berlin
Germany

HRB: 231663 B

+48 504 480 353
deutschland@rpower.solar

Hiszpania

RPOWER ESPAÑA S.L.
CL GELABERT NUM.38 P.EN PTA.1
Barcelona 08029
Spain

Numer N.I.F.: B42944280

+48 501 345 362
spain@rpower.solar

R.Power sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000368949, NIP: 5252492778, kapitał zakładowy: 6 036 000 zł.

Zobacz też