Mizja, Wizja i Wartości - R.Power Renewables

Misja, wizja i wartości

Dowiedz się co jest podstawą naszej działalności
i napędza R.Power w drodze do realizacji celów
oraz osiągania sukcesów.

The Future
of Energy Today.

R.Power jest niezależnym producentem energii i prowadzi działalności zgodzie
z określonym zestawem wartości i celów. Wszyscy pracownicy realizują naszą misję, wizję i wartości, starając się osiągnąć cele w zakresie energetyki
i zrównoważonego rozwoju.

Misja

Chcemy mieć znaczący udział w przyśpieszeniu światowego odejścia od paliw kopalnych i przejścia
na energię ze źródeł odnawialnych.

Wierzymy, że pewnego dnia będziemy żyć w świecie, w którym energia nie będzie już produkowana z paliw kopalnych, a naszą misją jest uczestniczyć w tej rewolucji energetycznej w znaczącym stopniu.

Naszym celem jest rozwijanie projektów z obszaru energii odnawialnej, które przyczynią się do przekształcenia otaczającego nas świata w bezemisyjny i zrównoważony energetycznie.

Wizja

Stać się wiodącym międzynarodowym podmiotem
w dziedzinie energii słonecznej i czołowym pracodawcą
w branży odnawialnych źródeł energii.

Naszym celem jest znalezienie się w TOP 10 wśród niezależnych producentów energii elektrycznej w Europie z silną pozycją również poza Europą. Ponadto chcemy być liderem branży, a nie tylko kolejną firmą.

Chcemy zapewnić doskonałe wyniki finansowe, zarządzanie aktywami i zarządzanie zasobami technicznymi tak, aby utrzymać swój stan posiadania w zakresie technologii solarnej.

Rozumiemy, że jedynym źródłem naszego sukcesu są ludzie. Staramy się budować środowisko, które przyciąga i zatrzymuje najlepsze talenty w branży.

Wartości

Entrepreneurship
Ownership
Teamwork

Entrepreneurship

Jesteśmy pasjonatami tego, co robimy
i nigdy się nie poddajemy.

Wierzymy, że istnieje różnica między "doing things" a "getting things done". Jedynym sposobem na osiągnięcie sukcesu jest zamiłowanie/pasja do tego, co się robi.

Nie akceptujemy i nie używamy stwierdzenia "tego nie da się zrobić". Rozumiemy, że są wzloty i upadki, ale zachowujemy spokój, jesteśmy proaktywni i zawsze idziemy do przodu.

Ownership

Bierzemy odpowiedzialność za nasze działania
i pozwalamy, aby nasze wyniki mówiły same za siebie.

Nie boimy się podejmować decyzji. Nie patrzymy na innych
w poszukiwaniu przywództwa - jesteśmy "właścicielami" swoich zadań
i odważnie podejmujemy trudne decyzje.

To co nas najbardziej boli to nie podejmowanie złych decyzji,
ale pozostawanie biernym.

Teamwork

Wiemy, że pracując razem osiągamy więcej.

Rozumiemy, że nawet najbardziej uzdolnione osoby i najlepsi liderzy
nie mogą grać w pojedynkę, potrzebują zespołu tak jak wszyscy inni. Zbiorowa energia zespołu owocuje większą wydajnością intelektualną
i menadżerską.

Wiemy, jak pracować razem. Wiemy, jak angażować współpracowników, jak rozmawiać o problemach i jak je wspólnie rozwiązywać. Wiemy też, jak ważne jest posiadanie silnego lidera, za którym możemy podążać.