Raport bieżący 13/2022 – ESPI – Zawarcie umów na dostawę modułów fotowoltaicznych do elektrowni położonych w Portugalii - R.Power Renewables

Raport bieżący 13/2022 – ESPI – Zawarcie umów na dostawę modułów fotowoltaicznych do elektrowni położonych w Portugalii

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2022 roku spółka z grupy Emitenta – FFNEV Portugal I, Lda. („Zamawiający”) zawarła z dostawcą modułów fotowoltaicznych umowę na dostawę modułów o łącznej mocy wynoszącej 68,5 MW („Umowa”). Moduły przeznaczone są do 9 projektów elektrowni fotowoltaicznych położonych w Portugalii. Umowa zostanie zrealizowana do grudnia 2022 roku. Zawarcie umowy EPC dla powyższych projektów planowane jest w najbliższym okresie.

Podstawna prawna: art. 17 ust. 1 MAR