Raport bieżący 3/2023 – ESPI – Aktualizacja informacji w zakresie umowy rozwoju projektów PV zawartej przez spółkę celową z Grupy R.POWER - R.Power Renewables

Raport bieżący 3/2023 – ESPI – Aktualizacja informacji w zakresie umowy rozwoju projektów PV zawartej przez spółkę celową z Grupy R.POWER

Zarząd R.Power S.A. („Emitent”) informuje, że powziął informację od spółki zależnej Emitenta – Elektrownia PV 89 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („SPV”), że w związku z brakiem spełnienia się części warunków w zakresie rozwoju projektów PV realizowanych na podstawie Umowy developmentu projektów farm fotowoltaicznych („Umowa”; Raport bieżący 10/2022 – ESPI – Zawarcie przez spółkę celową z Grupy R.POWER umowy rozwoju projektów PV), nastąpiła aktualizacja możliwej wartości Umowy. Przewidywana wartość Umowy – w przypadku spełnienia warunków wobec pozostałych możliwych do realizacji projektów – ulegnie zmniejszeniu z kwoty 6.000.000,00 EUR (6 mln EUR) i może osiągnąć wartość około 250.000,00 EUR.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.