Raport bieżący 1/2021 – EBI - Harmonogram publikacji raportów okresowych przez R.Power sp. z o.o. w roku obrotowym 2021 - R.Power Renewables

Raport bieżący 1/2021 – EBI – Harmonogram publikacji raportów okresowych przez R.Power sp. z o.o. w roku obrotowym 2021

Zarząd R.Power sp. z o.o. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

  1. raporty półroczne (jednostkowy i skonsolidowany) do dnia 23.09.2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.