Raport bieżący 1/2021 – ESPI - Przyznanie dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) - R.Power Renewables

Raport bieżący 1/2021 – ESPI – Przyznanie dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Zarząd R.Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie §11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”), informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2021 roku Spółka przystąpiła do systemu ESPI, po tym, jak Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI w trybie „EMITENT ASO”. W związku z powyższym, 16 sierpnia 2021 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji za pośrednictwem systemu ESPI.

Podstawa prawna: Regulamin ESPI §11 pkt 1.