Raport bieżący 1/2022 – EBI – Harmonogram publikacji raportów okresowych przez R.Power S.A. w roku obrotowym 2022 - R.Power Renewables

Raport bieżący 1/2022 – EBI – Harmonogram publikacji raportów okresowych przez R.Power S.A. w roku obrotowym 2022

Zarząd R.Power S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

– raporty roczne za 2021 r. (jednostkowy i skonsolidowany) – 27 maja 2022 r.
– raporty półroczne za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2022 r. (jednostkowy i skonsolidowany) – 28 września 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.