Raport bieżący 1/2022 - ESPI - Aktualizacja raportu bieżącego nr 4/2021 dotyczącego zawarcia umowy z Axpo Polska sp. z o.o. - R.Power Renewables

Raport bieżący 1/2022 – ESPI – Aktualizacja raportu bieżącego nr 4/2021 dotyczącego zawarcia umowy z Axpo Polska sp. z o.o.

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 4/2021 z dnia 30 września 2021 r., niniejszym informuje, że okres obowiązywania umowy zawartej z Axpo Polska sp. z o.o. został wydłużony do końca 2026 r.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.