Raport bieżący 1/2023 – ESPI – Otrzymanie propozycji objęcia mniejszościowego pakietu akcji w R.Power S.A. - R.Power Renewables

Raport bieżący 1/2023 – ESPI – Otrzymanie propozycji objęcia mniejszościowego pakietu akcji w R.Power S.A.

Zarząd spółki R.Power S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w wyniku toczącego się procesu pozyskania kapitału o którym spółka informowała raportem bieżącym 16/2022, Spółka otrzymała od trzech podmiotów zewnętrznych propozycje objęcie mniejszościowego pakietu akcji nowej emisji w Spółce (ang. Firm Offer). Spółka podpisała z jednym z potencjalnych inwestorów dokument zawierający ogólne warunki inwestycji (ang. Term Sheet) po zawarciu porozumienia, które gwarantuje mu wyłączność na prowadzenie dalszych rozmów. Strony planują podpisać umowę inwestycyjną pod warunkiem zawieszającym uzyskania zgody Prezesa UOKiK na koncentrację. Środki pozyskane z nowej emisji akcji będą przeznaczone głównie na przyspieszenie kolejnej fazy rozwoju Spółki w Polsce, jak i rozwoju grupy R.Power na innych rynkach europejskich takich jak Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Rumunia i Włochy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne