Raport bieżący 10/2021 – ESPI – Podpisanie umowy na zakup trackerów z Sinotech Power Group Holding Limited - R.Power Renewables

Raport bieżący 10/2021 – ESPI – Podpisanie umowy na zakup trackerów z Sinotech Power Group Holding Limited

Zarząd R.Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2021 roku doszło do zawarcia przez spółkę należącą do grupy kapitałowej Emitenta – Nomad Electric sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka Zależna”, „Kupujący”), umowy ze spółką Sinotech Power Group Holding Limited z siedzibą w Hongkongu (dalej jako: „Sprzedawca”). Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego trackerów na potrzeby realizacji inwestycji polegających na budowie w formule „pod klucz” elektrowni fotowoltaicznych. Wartość umowy nie przekracza kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.