Raport bieżący 11/2023 – ESPI – Podpisanie umów o generalną realizację inwestycji z Nomad Electric sp. z o.o. - R.Power Renewables

Raport bieżący 11/2023 – ESPI – Podpisanie umów o generalną realizację inwestycji z Nomad Electric sp. z o.o.

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 29 maja 2023 roku doszło do zawarcia umów o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych („Umowy”) pomiędzy spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta („Spółki Zależne”) oraz Nomad Electric sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Wykonawca”). W Spółkach Zależnych realizowane są projekty elektrowni fotowoltaicznych. Głównym przedmiotem Umów jest realizacja inwestycji obejmująca dostawę, instalację, budowę oraz rozruch elektrowni fotowoltaicznych należących do Spółek Zależnych, z wykorzystaniem technologii wsporczej montażu instalacji fotowoltaicznej typu tracker (ruchoma konstrukcja wsporcza). Z zakresu prac wyłączona jest dostawa modułów fotowoltaicznych oraz falowników. Umowy obejmują 3 projekty elektrowni fotowoltaicznych o łącznej wartości umów wynoszących w przybliżeniu 36.833.432,00 zł netto.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.