Raport bieżący 12/2021 – ESPI – Podpisanie umów o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie całej Polski - R.Power Renewables

Raport bieżący 12/2021 – ESPI – Podpisanie umów o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie całej Polski

Zarząd R.Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 3 grudnia 2021 roku doszło do zawarcia umów o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych („Umowy”) pomiędzy spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta („Spółki Zależne”) oraz ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Wykonawca”). W Spółkach Zależnych realizowane są projekty fotowoltaiczne. Głównym przedmiotem Umów jest realizacja inwestycji obejmująca dostawę, instalację, budowę oraz rozruch elektrowni fotowoltaicznych należących do Spółek Zależnych. Z zakresu prac wyłączona jest dostawa modułów fotowoltaicznych oraz falowników. Umowy obejmują 63 projekty. Szacowane łączne wynagrodzenie kontraktowe to około 164 000 000,00 złotych netto. Ostateczny termin realizacji umów to druga połowa 2023 roku.

 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 MAR- informacja poufna