Raport bieżący 12/2022 – ESPI – Zawarcie umów o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych przez spółkę z Grupy R.POWER - R.Power Renewables

Raport bieżący 12/2022 – ESPI – Zawarcie umów o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych przez spółkę z Grupy R.POWER

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2022 roku spółka należąca do grupy kapitałowej Emitenta – Nomad Electric sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Wykonawca”) zawarła ze spółką PV Plant Dębnik sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku („Zamawiający”) umowę o generalną realizację inwestycji polegających na budowie 6 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda („Umowa”). Inwestycje obejmują dostawę, instalację, budowę oraz rozruch elektrowni fotowoltaicznych. Z zakresu prac wyłączona jest dostawa modułów fotowoltaicznych oraz falowników. Wartość Umowy nie przekracza poziomu kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR.