Raport bieżący 14/2021 – ESPI – Wyniki aukcji OZE z dnia 7 grudnia 2021 r. nr AZ/11/2021

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że 21 grudnia 2021 r. powziął informację o wygraniu aukcji z dnia 7 grudnia 2021 r. nr AZ/11/2021 organizowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla 34 ofert projektów elektrowni PV złożonych przez spółki celowe z Grupy R.Power. Dzięki wygranej aukcji projekty uzyskają wsparcie na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.