Raport bieżący 16/2022 – ESPI – Rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora mniejszościowego poprzez emisję nowych akcji R.Power S.A. - R.Power Renewables

Raport bieżący 16/2022 – ESPI – Rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora mniejszościowego poprzez emisję nowych akcji R.Power S.A.

Zarząd spółki R.Power S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Spółka rozpoczęła proces pozyskania kapitału poprzez emisję nowych akcji w celu objęcia ich przez inwestora finansowego. Docelowo inwestor ma stać się istotnym mniejszościowym akcjonariuszem Spółki. Wiodącym doradcą finansowym Spółki w ramach planowanej transakcji będzie Morgan Stanley & Co. International plc, globalny bank inwestycyjny. Środki pozyskane z nowej emisji akcji będą wykorzystane na przyspieszenie kolejnej fazy rozwoju Spółki w Polsce, jak i rozwoju grupy na innych rynkach europejskich takich jak Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Rumunia i Włochy. Spółka rozwija obecnie portfel około 7 GWp aktywów fotowoltaicznych i posiada portfel projektów o ograniczonym ryzyku (wybudowane, w budowie lub gotowe do budowy) o mocy około 0.8 GWp.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR.