Raport bieżący 17/2024 – ESPI – Zawarcie Umowy Joint Venutre z Elawan Energy na rozwój projektów PV we Włoszech - R.Power Renewables

Raport bieżący 17/2024 – ESPI – Zawarcie Umowy Joint Venutre z Elawan Energy na rozwój projektów PV we Włoszech

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 31  maja 2024 roku doszło do zawarcia umowy joint venture na rozwój 2 GWp projektów fotowoltaicznych we Włoszech  („Umowa”) pomiędzy Emitentem, spółką R.Power Investment B.V. należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Elawan Energy S.L.U. z siedzibą w Madrycie należącą do grupy kapitałowej Orix, razem dalej jako „Strony”. W ramach wspólnego przedsięwzięcia Strony zamierzają zainwestować ok 150 mln euro w rozwój projektów fotowoltaicznych. Umowa stanowi ważny element realizacji strategii rozwoju grupy Emitenta na rynkach zagranicznych i pozwoli na wzmocnienie pozycji Emitenta jako jednego z liderów niezależnych producentów energii elektrycznej ze źródeł fotowoltaicznych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne