Raport bieżący 2/2023 – ESPI – Zawarcie umowy inwestycyjnej na objęcie mniejszościowego pakietu akcji R.Power S.A. z przyszłym akcjonariuszem - R.Power Renewables

Raport bieżący 2/2023 – ESPI – Zawarcie umowy inwestycyjnej na objęcie mniejszościowego pakietu akcji R.Power S.A. z przyszłym akcjonariuszem

Zarząd spółki R.Power S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu umowy inwestycyjnej („Umowa”) pomiędzy Spółką, akcjonariuszami Spółki oraz spółką celową utworzoną przez fundusz Three Seas Initiative Investment Fund S.A. SICAV-RAIF („3SIIF”), którego wyłącznym doradcą inwestycyjnym jest Amber Infrastructure Group. W oparciu o postanowienia Umowy 3SIIF zainwestuje 150.000.000,00 EUR (słownie: sto pięćdziesiąt milionów euro) w Spółkę i obejmie mniejszościowy pakiet akcji Spółki. W wyniku transakcji dotychczasowi akcjonariusze Spółki zachowają pakiet większościowy i będą nadal kierować Spółką, a 3SIIF zachowa opcję dalszego zwiększenia inwestycji do łącznie 250.000.000,00 EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów euro). Warunkiem wejścia w życie postanowień Umowy jest spełnienie się warunku zawieszającego w postaci wyrażenia zgody Prezesa UOKiK na koncentrację. Środki z objęcia nowych akcji zostaną przeznaczone w głównej mierze na realizację kolejnych faz rozwoju Grupy R.POWER w Polsce oraz na rynkach europejskich takich jak Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Rumunia i Włochy.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne