Raport bieżący 2/2024 – ESPI – Uzyskanie zgód regulacyjnych na pośrednią inwestycję EBOR w akcje Emitenta - R.Power Renewables

Raport bieżący 2/2024 – ESPI – Uzyskanie zgód regulacyjnych na pośrednią inwestycję EBOR w akcje Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego 19/2023 Zarząd spółki R.Power S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 19 lutego 2024 powziął informację, że Europejski Bank Rozbudowy i Rozwoju („EBOR”) otrzymał wszystkie zgody regulacyjne w Polsce i w Rumunii niezbędne do sfinalizowania przez EBOR inwestycji w spółkę celową w 100% zależną od funduszu Three Seas Initiative Investment Fund S.A. SICAV-RAIF będącą akcjonariuszem mniejszościowym Emitenta.

Podstawa prawna:  art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne