Raport bieżący 23/2023 – ESPI – Zawarcie umów przyrzeczonych nabycia udziałów w spółkach posiadających prawa do projektów fotowoltaicznych - R.Power Renewables

Raport bieżący 23/2023 – ESPI – Zawarcie umów przyrzeczonych nabycia udziałów w spółkach posiadających prawa do projektów fotowoltaicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego 22/2023 z dnia 16 listopada 2023 r., Zarząd spółki R.Power S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (19.12.2023) spółka zależna od Emitenta („Spółka Zależna”) zawarła z Elawan Energy Polska sp z o.o. (podmiot będący częścią hiszpańskiej grupy Elawan, wchodzącej w skład japońskiej grupy kapitałowej ORIX) cztery umowy przyrzeczone sprzedaży udziałów w czterech spółkach zależnych od Elawan Energy Polska sp. z o.o., posiadających prawa do projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 15 MWp. Na mocy zawartych umów Spółka Zależna stała się jedynym właścicielem udziałów w ww. spółkach. Projekty należące do nabytych spółek zostały w większości rozwinięte do etapu RTB (ready-to-build). Łączna cena sprzedaży udziałów, która została zapłacona przy zawarciu umów przyrzeczonych nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i została ustalona na warunkach rynkowych. Niniejsza transakcja realizuje strategię Grupy Kapitałowej Emitenta, która zakłada zwiększanie liczby projektów fotowoltaicznych w Polsce.

Zawarcie ostatniej (piątej) umowy przyrzeczonej planowane jest w pierwszym kwartale 2024 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne