Raport bieżący 24/2022 – ESPI – Zawarcie umowy pożyczki przez podmiot z Grupy R.Power - R.Power Renewables

Raport bieżący 24/2022 – ESPI – Zawarcie umowy pożyczki przez podmiot z Grupy R.Power

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19 października 2022 r. R.Power Investment B.V. spółka w 100% zależna od Emitenta zawarła umowę pożyczki do kwoty 30.000.000 Euro (z opcją podwyższenia kwoty pożyczki do 40.000.000 Euro) na okres do 18 miesięcy.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie budów farm fotowoltaicznych zlokalizowanych na obszarze Unii Europejskiej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR.