Raport bieżący 3/2022 – EBI – Zmiana harmonogramu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r. - R.Power Renewables

Raport bieżący 3/2022 – EBI – Zmiana harmonogramu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.

Zarząd R.Power S.A. informuje, iż termin ogłoszenia rocznego raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2021 r. określony w raporcie bieżącym nr 1/2022 uległ zmianie. Nowy termin przekazania rocznego raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2021 to 9 maja 2022 r.  Pozostałe, zaplanowane terminy raportów okresowych nie ulegają zmianie.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu.