Raport bieżący 4/2022 - ESPI - Wyniki okna aukcyjnego we Włoszech - R.Power Renewables

Raport bieżący 4/2022 – ESPI – Wyniki okna aukcyjnego we Włoszech

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że 28 stycznia 2022 r. powziął informację o wygraniu we Włoszech siódmego okna aukcyjnego (Graduatorie Aste Bando 7 D.M. 04/07/2019; Graduatorie Registri Bando 7 D.M. 04/07/2019) organizowanego przez GSE (Gestore Servizi Energetici), przez 7 projektów elektrowni PV o łącznej mocy 21,1 MWp, złożonych przez spółki celowe z Grupy R.Power. Zgodnie z wymaganiami aukcyjnymi – elektrownie PV powinny zostać oddane do eksploatacji najpóźniej do 2024 roku.

Dla Grupy R.Power są to pierwsze zwycięskie projekty fotowoltaiczne w ramach włoskiego publicznego systemu wsparcia. Projekty zostały rozwinięte od etapu greenfield do etapu ready-to-build. Grupa R.Power obecnie systematycznie powiększa liczbę projektów rozwijanych we Włoszech. Po wybudowaniu elektrownie PV wejdą w skład portfela projektów własnych Grupy R.Power w ramach konceptu IPP (niezależny producent energii ).

Dzięki wygranej aukcji zostało zagwarantowane wsparcie w okresie dwudziestu lat w oparciu o przepisy prawa włoskiego.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne