Raport bieżący 6/2022 – ESPI – Zawarcie umów o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych z Electrum sp. z o.o. - R.Power Renewables

Raport bieżący 6/2022 – ESPI – Zawarcie umów o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych z Electrum sp. z o.o.

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 9 lutego 2022 roku doszło do zawarcia umów o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych („Umowy”) pomiędzy spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta („Spółki Zależne”) oraz Electrum sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku („Wykonawca”). W Spółkach Zależnych realizowane są projekty fotowoltaiczne. Głównym przedmiotem Umów jest realizacja inwestycji obejmująca dostawę, instalację, budowę oraz rozruch elektrowni fotowoltaicznych należących do Spółek Zależnych. Z zakresu prac wyłączona jest dostawa modułów fotowoltaicznych oraz falowników. Umowy obejmują 69 projektów. Szacowane łączne wynagrodzenie kontraktowe to około 142 200 000,00 złotych netto. Ostateczny termin realizacji umów to druga połowa 2023 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne