Raport bieżący 6/2024 – ESPI – Informacja o uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji obligacji serii RPO0626 oraz oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na tę zmianę - R.Power Renewables

Raport bieżący 6/2024 – ESPI – Informacja o uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji obligacji serii RPO0626 oraz oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na tę zmianę

Zarząd spółki R.Power S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 1/2024 z dnia 15 stycznia 2024 oraz raportu bieżącego 4/2024 informuje, że w dniu 6 lutego 2024 r., Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwałę nr 3 w sprawie zmiany Warunków Emisji obligacji serii RPO0626. Protokół z przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji stanowi Załącznik nr 2 do niemniejszego raportu. Oświadczenie Zarządu Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji przewidzianych uchwałą nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Załącznik 1_Protokół Rep A 947-2024 Zgromadzenie Obligatariuszy

Załącznik 2_R.Power_Warunki Emisji

Załącznik 3_Oświadczenie o wyrazeniu zgody na zmiane WEO