Raport bieżący 7/2021 – ESPI – Podpisanie umowy sprzedaży akcji w spółce Menlo Electric S.A. - R.Power Renewables

Raport bieżący 7/2021 – ESPI – Podpisanie umowy sprzedaży akcji w spółce Menlo Electric S.A.

Zarząd R.Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 9 listopada 2021 roku, spółka z Grupy Emitenta, w 100% od niego zależna (jako kupujący), podpisała z Edison Energia S.A. z siedzibą w Warszawie (jako sprzedawcą) umowę sprzedaży pakietu akcji spółki Menlo Electric S.A., zajmującej się dystrybucją sprzętu fotowoltaicznego w Polsce i za granicą, zapewniającego jej większość głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Cena nabycia akcji nie przekroczyła kwoty kapitałów własnych Emitenta. Inwestycja ma na celu wzmocnienie pozycji Emitenta i Grupy na arenie międzynarodowej, również poprzez rozwój działalności dystrybucyjnej sprzętu PV.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.