Raport bieżący 8/2021 – ESPI – Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółkach projektowych z Edison Energia S.A. z zapewnionym finansowaniem w formule project finance - R.Power Renewables

Raport bieżący 8/2021 – ESPI – Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółkach projektowych z Edison Energia S.A. z zapewnionym finansowaniem w formule project finance

Zarząd R.Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), informuje, że w dniu 9 listopada 2021 roku, spółka z Grupy Emitenta, w 100% od niego zależna (jako kupujący), podpisała z Edison Energia S.A. z siedzibą w Warszawie (jako sprzedawcą) umowę sprzedaży 100 % udziałów w następujących spółkach: Elektrownia PV Dąbrówka Wielkopolska sp. z o.o. oraz Elektrownia PV Łagiewniki 1 sp. z o.o. W spółkach jest rozwijanych łącznie 5 (pięć) projektów o łącznej mocy do 5 MW, zabezpieczonych listopadową aukcją z roku 2018. Cena nabycia udziałów nie przekroczyła kapitałów własnych Emitenta. Nabywane projekty mają zapewnione finansowanie w formule project finance przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.