Raport bieżący 9/2021 - ESPI - Podpisanie umów o generalną realizację inwestycji z Nomad Electric sp. z o.o. - R.Power Renewables

Raport bieżący 9/2021 – ESPI – Podpisanie umów o generalną realizację inwestycji z Nomad Electric sp. z o.o.

Zarząd R.Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 30 listopada 2021 roku doszło do zawarcia umów o generalną realizację inwestycji elektrowni fotowoltaicznych („Umowy”) pomiędzy spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Emitenta („Spółki Zależne”) oraz Nomad Electric sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Wykonawca”). W Spółkach Zależnych realizowane są projekty fotowoltaiczne. Głównym przedmiotem Umów jest realizacja inwestycji obejmująca dostawę, instalację, budowę oraz rozruch elektrowni fotowoltaicznych należących do Spółek Zależnych. Z zakresu prac wyłączona jest dostawa modułów fotowoltaicznych oraz falowników. Umowy obejmują 72 projekty elektrowni fotowoltaicznych o łącznej wartości przekraczającej poziom kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.