Raport bieżący 9/2022 – ESPI – Wycena portfela projektów PV należących do Grupy R.POWER - R.Power Renewables

Raport bieżący 9/2022 – ESPI – Wycena portfela projektów PV należących do Grupy R.POWER

Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 9 marca 2022 otrzymał od niezależnego renomowanego podmiotu doradczego raport z zakresu wyceny portfela projektów PV Grupy R.Power („Raport”).

Zgodnie z treścią Raportu, wycena została przeprowadzona na dzień 31 grudnia 2021 r. Na ten dzień, mediana szacunkowej wartości rynkowej aktywów w postaci praw projektowych, środków trwałych oraz środków trwałych w budowie przynależnych Grupie R,Power została oszacowana na kwotę 838 milionów PLN. Mediana szacunkowej wartości rynkowej aktywów w postaci praw projektowych, środków trwałych oraz środków trwałych w budowie przynależnych R.Power została oszacowana na kwotę 640 milionów PLN. Jednocześnie wartość księgowa portfeli projektów PV Grupy R.Power, uwzględniająca wartość środków trwałych oraz środków trwałych w budowie (bez uwzględnienia zaliczek na środki trwałe oraz należności z tytułu zaliczek na sprzęt) została oszacowana na poziomie 283 milionów PLN.

Jako Grupa R.Power rozumie się jednostki w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego pro-forma R.Power S.A. oraz jednostki nadrzędne (Combined Accounts).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne