Raport bieżący 9/2023 – EBI – Zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej spółki R.Power S.A. - R.Power Renewables

Raport bieżący 9/2023 – EBI – Zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej spółki R.Power S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Spółki R.Power S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu 12 grudnia 2023 r. powziął informację o rezygnacji Pana Jacka Byrta z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2023 roku. Przyczyną rezygnacji członka Rady Nadzorczej jest podjęcie nowych czynności zawodowych uniemożliwiających zasiadanie w Radzie Nadzorczej Spółki.