Raport okresowy 1/2021 – EBI - Jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 roku - R.Power Renewables

Raport okresowy 1/2021 – EBI – Jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 roku

Zarząd spółki R.Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport półroczny jednostkowy za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna:

§ 11 ust. 1 pkt 1) oraz § 12 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

 

R.Power SF 30.06.2021 jednostkowe

R.Power 30.06.2021 Sprawozdanie zarządu jednostkowe