Raport okresowy 2/2021 – EBI – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 roku

Zarząd spółki R.Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport półroczny skonsolidowany za okres od 1 stycznia 2021 rok do 30 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna:

§ 11 ust. 1 pkt 1) oraz § 13 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

GK R.Power 30.06.2021 Sprawozdanie zarządu skonsolidowane

GK R.Power SF 30.06.2021 skonsolidowane