Raport okresowy 6/2023 – EBI – Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej R.Power oraz jednostkowy raport roczny R.Power S.A. za 2022 r. - R.Power Renewables

Raport okresowy 6/2023 – EBI – Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej R.Power oraz jednostkowy raport roczny R.Power S.A. za 2022 r.

Zarząd Spółki R.Power S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej R.Power oraz raport roczny Spółki R.Power S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, stosownie do treści raportu bieżącego nr 5/2023.

 

Podstawa prawna:

§ 11 ust. 1 pkt. 1) i 2) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Pismo Zarządu GK R.Power 2022

Sprawozdanie finansowe GK R.Power 2022

Odczyt xml – Sprawozdanie finansowe GK R.Power 2022

Sprawozdanie z badania GK R.Power 2022

Sprawozdanie Zarządu GK R.Power S.A. 31.12.2022

Wybrane dane finansowe – GK R.Power

Pismo Zarządu R.Power S.A. 2022

Sprawozdanie finansowe R.Power S.A. 2022

Odczyt xml – Sprawozdanie finansowe R.Power S.A. 2022

Sprawozdanie z badania R.Power S.A. 2022

Sprawozdanie Zarządu R.Power S.A. 31.12.2022

Wybrane dane finansowe – R.Power S.A.

Oświadczenia Zarządu