Raport okresowy 8/2023 – EBI – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej R.Power za I półrocze 2023 roku oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe R.Power S.A. za I półrocze 2023 roku - R.Power Renewables

Raport okresowy 8/2023 – EBI – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej R.Power za I półrocze 2023 roku oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe R.Power S.A. za I półrocze 2023 roku

Zarząd Spółki R.Power S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej R.Power za I półrocze 2023 roku oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe R.Power S.A. za I półrocze 2023 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 11 ust. 1 pkt 1) oraz § 12 i § 13 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

 

Sprawozdanie finansowe GK R.Power 30.06.2023

Sprawozdanie finansowe R.Power S.A. 30.06.2023

Sprawozdanie Zarządu GK R.Power 30.06.2023

Sprawozdanie Zarządu R.Power S.A. 30.06.2023

Wybrane dane finansowe 30.06.2023

Oświadczenia Zarządu