Zaświadczenie o zgodności na dzień 30 czerwca 2021 roku - R.Power Renewables

Zaświadczenie o zgodności na dzień 30 czerwca 2021 roku

Dotyczy: Obligacji serii 1/2021 emitowanych przez R.Power sp. z o.o. („Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 28 maja 2021 roku („Warunki Emisji”), w ramach programu emisji obligacji do kwoty 1.000.000.000 złotych.

Zarząd spółki R.Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu świadectwo zgodności na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo jest Świadectwem Zgodności. Wszelkie terminy w niniejszym Świadectwie Zgodności pisane wielką literą, a niezdefiniowane w nim odmiennie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Świadectwo zgodności

Załącznik 1: Raport niezależnego biegłego rewidenta

Załącznik 2: RPI BV SF pro forma 30.06.2021 skonsolidowane

Wycena portfela projektów portfela PV GK R.Power 30.06.2021